Статьи \ Тема: Документирование информации \ Видавнича угода

Видавнича угода


 

 

Видавнича угода №___

 

Ми, __________________________________________________________________________, далі

Автор з одного боку та ____________________, далі Видавництво  в особі ________________________, з другого боку  уклали таку угоду .

1.       Предмет угоди

1.1. Предметом даної угоди є твір під назвою ____________________________________________

який у повному обсязі Автор має передати Видавництву  до "___"____________________1999 р.

1.2. Зміни  у зазначеній тут назві твору можуть бути зроблені тільки за згодою Автора та Видавництва .

1.3. Автор гарантує, що тільки він один розпоряджається авторським правом  на представлений  твір , і що до цього часу він не зробив ніяких розпоряджень, щодо даного твору , які суперечать правовим обмеженням і забов'язанням, що містить ця угода . Це стосується також ілюстративних матеріалів.

1.4. Автор забов'язаний у письмовій формі вказати Видавництву всі наявні в творі критичні чи дискусійні матеріали, зображення осіб або подій, з якими пов'язаний ризик державної чи війскової таємниці, прав авторів інших праць.

2.       Угода про передачу прав

2.1. Автор передає Видавництву на визначений Законом час дії авторського права виключно, без територіальних обмежень, право тиражування й розповсюдження ( видавниче право) твору для всіх видань і тиражів , без обмеження кількості виданих примірників  та будь-якою мовою.

2.2. Крім того , Автор передає Видавництву на час дії основного права згідно з пунктом 1 даної угоди додаткові права:

а) право попередніх публікацій та повторного передруку повністю або частково (включно в газетах, журналах або мікрокопіями, фотокопіями тощо);

б)  право на звукозапис твору ;

в) право на переклад на інші мови або діалекти;

г)право надання

2.3. Право передачі додаткових прав закінчується із закінченням терміну основного права.

2.4. Видавництво має право доопрацювати , редагувати твір чи замовити таке доопрацювання автору , іншим особам чи організаціям, але воно повинно уникати таких втручань у текст, які могли б порушити особисті права чи духовні цінності Автора .

3. Зобов'язання видавництва

3.1.Видавництво зобов'язане забеспечити тиражування твору , розповсюджувати його і відповідним чином рекламувати .

3.2.Оформлення, обкладинка(тверда, м'яка) книги, термін виписки і рекламні заходи визначаються Видавництвом  згідно з обов'язковими для таких дій вимогами, з урахуванням інтересів видавництва, діючих норм витрат у книго-видавничій діяльності і торгівлі.

Право Видавництва на визначення відпускної ціни включає також можливість подальшого підвищення або зниження ціни.  При зниженні відпускной ціни Видавництва Автор обов'язково ставиться до відома.

3.3. Видавництво планує видати твір друком  до "___"___________________1999 р.

3.4.Видавництво гарантує Авторові необхідну редактуру його твору ( в традиційному розумінні)

3.5. У випадку коли Видавництво має намір перевидати твір, Видавинцтво у письмовій формі ставить про це до відома автора .

У цьому випадку Автор забов'язаний письмо не пізніше 2-х тижнів поставити Видавництво до відома про зміни, яки він вважає за необхідне внести до наступного видання твору.

Якщо Видавництво не отримало від Автора відповіді в зазначений строк, це дає право Видавництву видати твір без змін .

4. Гонорар за видання та збут зазначенного твору

4.1. Гонорар Автора за видання і збут зазначеної книги становить 10 відсотків відвартості фактично проданної та сплаченої Видавництву частини тиражу.( В основу розрахунків кладеться відпускна ціна Видавництва).

4.2. З нарахованного гонорару утримаються податки згідно чинному законодавству .

4.3. Видавництво зобов'язується виплатити аванс у розмірі 50 відсотків відзапланованного гонорару після виходу книги друком .

4.4. Аванс за пунктом 4.3. становить мінімальний гонорар за цей твір. Він не підлягає поверненню видавництву, а лише враховується в повному обсязі гонорару Автора згідно п.п. 4.1. і 4.2.

4.5. Після продажу першої частини тиражу, що відповідає виплаченому авансу згідно п.4.3. наступні разрахунки та виплати гонорара здійснюються раз на 2 місяці за кожну повну продану та сплачену Видавництву тисячу примірників.

4.6. Автор отримує безкоштовно 10 авторських примірників ( одночасно із отриманням авансу).

4.7. У випадку смерті Автора забов'язання Видавництва згідно діючого законодавства України залишаються чинні щодо спадкоємців. Якщо спадкоємців кілька вони повинні письмово назвати спільного уповноваженного.

5. Взаємодія Видавництва і автора у процесі видання

5.1. Першу коректуру після складання віконує Видавництво. Остаточний варіант оригінал-макету безкоштовно переверяє та візує  автор.

5.2. У разі коли весь тираж  твору розпроданно, через три місяці після завершення реалізації Автор має право звернутися до Видавництва з пропозицією (письмово), щоб воно взяло на себе зобов'язання, не пізніше 9 місяців (з дня звернення) випустити додатковий тираж твору. Якщо Видавництво не виконає цю вимогу протягом  9 місяців, Автор має право (у пісьмовій формі) розірвати дану угоду.

Разом  з тим Видавництво має право не видавати книгу, якщо Автор не вносить до твору  необхідні зміни

5.3. Автор має право , а у випадку, коли Видавництво вважає необхідним зобов'язаний переробити( допрацювати) твір для подальших видань.Істотні сміни змісту чи обсягу твору можуть вноситись лише за згодою Видавництва. Якщо Автор не готовий переробити твір, або не має змоги це зробити, Видавництво має право залучити до цієї роботи інших осіб.

Істотні зміни твору потребують погодження з Автором .       


Вы можете оставить свое мнение о прочитанной статье

Внимание! В сообщении запрещено указывать ссылки на другие сайты!